MIGE
2024. június 13.
Anett, Antal

A Miskolci Gombász Egyesületet Pelles János, az egyesület elnöke mutatja be

A Miskolci Gombász Egyesület (MIGE), mint önálló nonprofit szervezet, 1989-ben alakult. Cégbírósági bejegyzése: Miskolci Gombász Egyesület (MIGE).

Székhelyünk:

Tudomány és Technika Háza
3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 5.

 

Korábban Miskolci Gombász Szakcsoport néven Aranyosi Pista bácsi vezetése alatt mûködött, az Országos Erdészeti Egyesület fennhatósága alatt, a Magyar Mikológiai Társaság kihelyezet csoportjaként, 1979. május 18.-i alakulással. Aranyosi István nyugdíjas tanár, felsõfokú okleveles gombaszakértõ kiváló szervezési adottságokkal, magas szintû oktatási tapasztalattal vezette a szakcsoportot. Így az 1989-es megalakulás évében a tagság õt választotta az egyesület elnökének. 1995-ben vezetõség és elnökváltás volt. Várfalvi József elnökletével folytatódott az egyesület önképzõ szervezése, majd 1999-tõl 2002. év végéig Bathó Attila látta el az elnöki teendõket. Mostanra már sok tagunk cserélõdött és 1989-tõl már hét, kiváló minõsítésû szakértõi vizsgát tett tagunk halálozott el, akiknek emlékét tagságunk megõrzi.

Egyesületünk minden évben elõre megtervezett elméleti és gyakorlati foglalkozásokra felosztott éves munkaterv alapján mûködik, ami a tagság javaslatai alapján készül. A terepgyakorlatokat általában kéthetenként vasárnap tervezzük, amit hétfõn elméleti foglalkozás követ. A gyûjtött gombákat közösen meghatározzuk, megbeszéljük. Kirándulásainkon gyógynövényeket is gyûjtünk, melyek felhasználhatóságát szintén a hétfõi foglalkozásainkon beszéljük meg, szakértõ tagjaink segítségével. Elméleti foglalkozásainkra esetenként külsõ elõadókat is meghívunk.

Városunk a vadon termõ gombák tekintetében kedvezõ helyzetben van, mivel a Bükk lábánál fekszik. Kedvezõ idõjárás esetén az erdõt - mezõt járó, kiránduló és túrázó embereknek sikerélményben lehet részük a talált gombákkal. A gombamérgezések megelõzése érdekében egyesületünk szakmai feladatának tekinti, hogy ezeket a gombázni vágyó embereket megismertessük az ehetõ és mérgezõ gombákkal. Ezért már többször szerveztünk alapfokú gombaismerõi tanfolyamot is.

Az idõjárás függvényében minden év õszén 2 napos élõgomba kiállítást szervezünk a Tudomány és Technika Házában a nagyközönség és az iskolák számára. Felkérés alapján további kiállításokra kerül sor iskolákban és különbözõ intézményekben. Néhány helyen már hagyománnyá vált kiállításunk:

  • Erdõbényén, a Szent István Általános Iskola aulájában az iskola és a lakosság részére.
  • Tata-Agostyánban a Bergengócia Óvoda szervezésében a helyi és környékbeli iskolások és óvodások, valamint a lakosság részére.
  • Az Aggteleki Nemzeti Park külön felkérésére a helyi kultúrházban.
  • A Miskolci Avasi Gimnáziumban.

A gyûjtõtúrákon szedett és a kiállításokon szereplõ gombafajokat fajlistákkal dokumentáljuk. Az évek során Tallózó füzetek formájában örökítettük meg a házi elõadások anyagát és a tagok által készített gombás ételek receptjeit.

Az Egyesületünk által szervezett alapfokú szarvasgombász tanfolyamon 2000-ben öt tagunk vett részt. Ez év februárjában Egyesületünk tagja lett a Magyar Szarvasgombász Szövetségnek.

Rendszeresen részt veszünk a szombathelyiek által szervezett Országos Gombásztalálkozókon. Élõ kapcsolatot tartunk a Székesfehérvári Gombászok Baráti Körével, a Szombathelyi Gombász Klubbal, a Magyar Mikológiai Társasággal és a Budapesti TIT Stúdió Gombász Szakkörével. Szeretnénk bõvíteni kapcsolatainkat a többi gombász egyesülettel, klubokkal is.

A jövõre vonatkozó kilátásaink, elsõsorban az anyagi körülmények miatt ugyan nem túlságosan rózsásak, de terveinket megpróbáljuk megvalósítani. Szeretnénk az egyesület munkáját szélesebb alapokra helyezni és minél több fiatalt bevonni tevékenységünkbe. Ennek érdekében évi munkatervünkbe a terepgyakorlatok közé beiktatunk néhány nyílt napot is, amikor bárki részt vehet túráinkon.

Elkészült és 2004. december 1.-tõl felkerült az internetre saját számítógépes honlapunk, melyen keresztül reményeink szerint további lehetõségek nyílnak elõttünk mind az ismeretterjesztõ munka, mind az információ áramlás terén.