MIGE
2021. április 22.
Csilla, Noémi

HEK GOMBÁSZOK BARÁTI KÖRE

(SZÉKESFEHÉRVÁRI GOMBÁSZOK BARÁTI KÖRE)

 

 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. sz.

 

ELÉRHETŐSÉG

Levelezési cím: Dr. Dravecz Tibor, 8000 Székesfehérvár, Semmelweis I. u. 10. sz. 3/3.

Telefon: 06/22/313-428, 06/70/313-9544

E-mail: vagy

 

 KÖRÜNK RÖVID BEMUTATÁSA

Az 1987. október 7-én alakult Körünk önszerveződő, önfenntartó, egyesületi szintet el nem érő közösségként működik. Nem vagyunk bejegyzett szervezet. Körünk nem jogi személy. Nincs alapszabályunk, nincsenek választott szerveink, tisztségviselőink. Nem folytatunk gazdálkodást. A közös tevékenység költségeit közösen viseljük. Tagnak azt tekintjük, aki csatlakozási szándékát bejelenti és az adott évben vállalja a közös tevékenységben való részvételt. A hozzánk csatlakozóknak programokat /előadásokat, gyűjtőtúrákat, kirándulásokat/ szervezünk. Folyamatosan adunk tájékoztatást tagjainknak a gombászati újdonságokról /más szervek rendezvényeiről, könyvekről, kiállításokról stb./.

Tagjaink száma 2004. november 16-án 81 fő volt. Tagjaink között 1 felsőfokú, 3 középfokú, valamint 3 gombavizsgáló szakellenőri végzettségű van, és mintegy 20-an végeztek alapfokú gombaismerői tanfolyamot. Hárman vagyunk tagjai a Magyar Mikológiai Társaságnak.

Körünk eddigi működése során évente átlagosan 20 rendezvényt szerveztünk. Ezek döntő része gombaismertető és gyűjtőtúra, kisebb része előadás, kiállításon vagy más gombászati rendezvényeken való részvétel volt. 17 év alatt 343 rendezvényünk /367 programnap/ volt. Előadásaink szemléltetése sokféle: friss gombák, preparátumok, színes diafelvételek, fényképek, ábrák, táblázatok, könyvek, folyóiratok, sajtócikkek, videofelvételek, videofilmek, CD-ROM-ok, internetes anyagok.

A gyűjtőtúráink döntő részét Székesfehérvár mintegy 30 km-es körzetében, a Velencei-hegységben, a Velencei-tó partján, a Mezőföld, a Vértes és a Bakony térségében bonyolítottuk le, de az ország távolabbi területeire is ellátogattunk. Évente nagy létszámú csoportokkal vettünk részt az országos gombász találkozókon. Gombaismertető túráinkon és más rendezvényeinken összességében hozzávetőleg tízezren vettek részt.

Írásos belső kiadványaink közül kettő a legfontosabb: "Az étkezési gombák" című sorozat 33 füzetét készítettük el eddig. E sorozat 40 füzetből áll majd. "A gombászati füzetek" című sorozat 19 anyaga készült el mostanáig. Ezekben rendszertani feldolgozások, határozók, térképes ismertetők, a gombamérgezésekkel kapcsolatos tudnivalók szerepelnek egyebek között. E sorozat egyik füzete a gyógyító gombákról szól. A sorozataink címjegyzéke az 2004-es összeállításunkban, illetve a bekövetkezett változásokat illetően a mostani füzetünkben megtalálható.

Határozókulcsokat, gombászati propagandaanyagokat, idegen nyelvű könyvek használatát megkönnyítő útmutatókat bocsátottunk tagjaink rendelkezésére. Rendszeresek a folyóiratcikkek, sajtóanyagok, könyvek ismertetései. Működésünk során több száz gombakönyv beszerzésével is segítettük tagjainkat.

Közreműködtünk gombatanfolyamok megszervezésében, lebonyolításában, a végzettek vizsgáztatásában. 2003-ban a székesfehérvári Helyőrségi Klubban szerveztünk és bonyolítottunk le általános jellegű, alapfokú gombaismerői tanfolyamot 60 fő részvételével.

Rendszeresen tartottunk gombaismertető előadásokat természetbarát szervezetekben, közművelődési intézményekben és iskolákban. Több alkalommal segítettünk gombamérgezéseknél is. Főként a helyi sajtóban sokszor hírt adtunk tevékenységünkről, gombászati kérdésekről, cikkeket, cikksorozatokat adtunk közre, illetve száznál több híradás és cikk szólt rólunk.

Jó kapcsolataink vannak a Magyar Mikológiai Társasággal, a Budapesti TIT Stúdió Gombász Szakkörével, a Miskolci Gombász Egyesülettel, az Esztergomi Gombász Körrel, a Veszprémi Szemere László Mikológiai Szakcsoporttal, a Szombathelyi Gombász Klubbal, az Első Magyar Szarvasgombász Egyesülettel, és több egyéni gombásszal. Külföldi kapcsolatunk egy van: a Sepsiszentgyörgyön 1999-ben létrehozott László Kálmán Gombászegyesülettel alakult ki kapcsolat. Segítettük a Zempléni Gombász Egyesület /Sátoraljaújhely/ megalakítását, és bíztató a már kialakult kapcsolatunk.

Több anyagot, cikket adtunk közre a Magyar Gombász című kiadványban.

2002. október 11-14. napjain sikerrel rendeztük meg a Helyőrségi Klubbal közösen az I. Fejér Megyei Gombász Napokat. 2003-ban pedig megrendeztük a II. Fejér Megyei Gombász Napokat is. 2004-ben került sor a III. Fejér Megyei Gombász Napok megrendezésére. A rendezvény-sorozatokon egyebek között neves gombászok /dr. Rimóczi Imre, dr. Jancsó Gábor, dr. Vetter János és Albert László/ tartottak előadásokat. Mindhárom alkalommal gombakiállításunk is volt. Ezeken a három évben mintegy 2200-2300 látogatónk volt.

Körünk 2002-ben elismerő oklevelet kapott városunk polgármesterétől. Ugyancsak elismerő oklevelet kapott a kör vezetője is.

 

FELJEGYZÉS A 2003/2004-ES GOMBÁSZATI ÉVRŐL

Ez volt Körünk 17. éve. Taglétszámunk 2004. november 16-án 81 fő.

Rendezvényeink száma 21 /28 napi programmal/. A megalakulástól számítva a 323-343. sorszámú rendezvények.

A rendezvényeinken részt vett 750 fő.

A rendezvények közül elméleti foglalkozás volt 8, oktató- és gyűjtőtúra /beleértve a többnapos túráinkat is/ 12, valamint a III. Fejér Megyei Gombász Napok rendezvénysorozat /gombakiállítás, előadás, baráti összejövetel, digitális gombaképek folyamatos bemutatása stb./. Folytattuk sorozatainkat: étkezési gombák /csiperkék, őzlábgombák/, gombászati füzetek /gyógyító gombák, információs összeállítás/, gombák az irodalomban, gombászati érdekességek, tavasszal és nyáron termő gombák, gombafelismerő játék, tájékozódási és térképismeretek stb.

A már említett gombász napokon Albert László tartott diavetítéses előadást „A tinórufélék rendszere és fontosabb fajai" címmel. A gombakiállításon mintegy 130 gombafajt mutattunk be, zömmel frissen gyűjtött gombákat, kisebb részben preparátumokat. Bemutatkozott a Miskolci Gombász Egyesület is.

Részt vettünk 11 fővel Sikondán az országos gombász találkozón. Kiemelkedő volt a 3 napos csödei gombász hétvégénk.

Sok mikológiai rendezvényen képviseltettük magunkat /Gombakörkép, Gombaismeret a Kárpát-medencében, Szemere László Emlékülés és tárlóavatás Zircen, a Magyar Mikológiai Társaság gombakiállítása stb./.

A gyűjtőtúráink tavasszal, a nyár elején és szeptemberben mérsékelt eredménnyel zárultak. Az októberi és novemberi túráink kifejezetten jól sikerültek.

Kapcsolataink a Magyar Mikológiai Társasággal, a budapesti, a szombathelyi, a miskolci, az esztergomi, a veszprémi, valamint a sepsiszentgyörgyi, továbbá az alakulóban lévő sátoraljaújhelyi gombász szervezetekkel folyamatos, változó intenzitású.

A helyi sajtó /Fejér Megyei Hírlap, Fehérvári Polgár, Vörösmarty Rádió/ többször propagálta rendezvényeinket, illetve számolt be róluk.

A Mikológiai Közlemények Clusiana 2003/3. száma közölte teljes terjedelemben az elmúlt gombászati évünkről készített beszámolót.

Főbb támogatóink ebben a gombászati évben a Székesfehérvári Helyőrségi Klub /amely otthont ad Körünknek/, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Tiszti Klub Étterem, az Integrity Kft, a Preventer Kft, és a Vitál Áruház voltak.

Elkészítettük a 2004/2005-ös továbbképzési terveinket. Folytatjuk megkezdett sorozatainkat. Új sorozatot kezdünk „Régi gombakönyvek mai szemmel" címmel. Megkezdjük a Székesfehérvár környéki gombatermő területek újbóli feltárását /szöveges-térképes ismertetők/.

 

FŐBB CÉLKITŰZÉSEINK 2004/2005-BEN

A köri működés feltételei számunkra 2002-2003-ban igen kedvezően változtak. Mindezek alapján az eddigi módszereket és szokásokat nem érintve folytatatjuk tevékenységünket. Figyelemmel kell lenni a legutóbbi gombász napok negatív tapasztalataira is. Mindezekhez igazodva készülnek majd a további időszak programjai.

1./ Elkészítjük a „III. Fejér Megyei Gombász Napok" című rendezvény-sorozatról az összefoglalónkat /Gombászati füzetek/.

2./ Folytatjuk az 1987-ben megkezdett "Étkezési gombák" című sorozatunkat. Biztosan elkészítjük a 34. /szabadtűzön, nyárson, grillen../ füzetet, és valószínűleg további 1-2 anyagot is.

3./ Újabb évkönyvszerű, információs összeállítást készítünk. /Gombászati füzetek/.

 

4./ Folytatjuk a „gombászati érdekességek" című sorozatunkat.

5./ A gombák az irodalomban címmel újabb anyagokat ismertetünk. Igyekszünk a kiválasztott anyagot a 4. alatti témákhoz kapcsolni.

6./ Új sorozatot indítunk a gombaismereti anyagaink felfrissítésére, bővítésére.

7./ Ugyancsak új sorozatot tervezünk „Régi gombakönyvek mai szemmel" címmel.

8./ Megkezdjük a közeli gombatermő területekről készített térképes-szöveges ismertetők frissítését, illetve új területek bemutatását.

9./ Folytatjuk a mérgező gombákkal, gombamérgezésekkel kapcsolatos anyagaink felülvizsgálatát, bővítését /Gombászati füzetek/.

10./ Kiegészítjük a gyógyító gombákkal kapcsolatban elkészült anyagunkat.

11./ Tervezzük részvételünket az országos jellegű és más fontosnak ítélt gombász rendezvényeken /MMT gombakiállítása, MMT-ben és másutt előadásokon részvétel, országos gombásztalálkozó stb./.

12./ Ápoljuk, fejlesztjük kapcsolat-rendszereinket /gombász szervezetek, sajtó stb./.

13./ Igyekszünk a legújabb technikai lehetőségek /számítógép, Internet, digitális fotózás stb./ kihasználására.

A fentiekhez tagjaink egyéni gombászati programjai is hozzáadódnak majd.

 

A 2004/2005-ÖS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMUNK

Az 1987. őszén létrehozott Körünk 2004/2005-ben is folytatja tevékenységét. A gombászat és Körünk iránti érdeklődés változatlanul nagy. Taglétszámunk 80 körüli. Közös érdekünk, hogy szervezeti, szakmai és baráti kapcsolataink fejlődjenek. A megalakuláskor meghatározott célkitűzéseink változatlanok. Anyagi, tárgyi és személyi feltételeink jók. Körünk működéséről, terveinkről, módszereinkről a foglalkozásainkon adok tájékoztatást.

Elméleti foglalkozásaink a székesfehérvári Helyőrségi Klubban /HEK/, a nagy konferenciateremben lesznek a fenti címen, általában minden hónap harmadik keddjén 17-19 óra között. Decemberben és márciusban nem lesz rendezvényünk. Részletezve:

1./ 2004. november 16. A korábban meghirdetettek szerint lebonyolítottuk.

2./ 2005. január 18. Gombászati sajtószemle 2004;

A nagy őzlábgomba és rokonai /Étkezési gombák 32. anyaga/;

Új sorozat: Régi gombakönyvek mai szemmel, 1. rész: Clusius Kódex 1601;

Társszerveink tevékenysége, programjai;

Néhány új, illetve mostanában beszerzett gombakönyv bemutatása;

Rendszeres gombaismeret, diavetítéssel, 1. rész /Várhidy Zsuzsanna/;

3./ 2005. február 15. Gombászati érdekességek 24. rész: Az anyarozs;

Gombák az irodalomban 12. rész: Jókai M.: A régi jó táblabírák és Egy az isten;

Régi gombakönyvek mai szemmel 2. rész: Pilzwanderungen 1949-1989;

Rendszeres gombaismeret, diavetítéssel, 2. rész /Várhidy Zsuzsanna/;

4./ 2005. április 19. A 2005-ös gyűjtőtúrák programja /időpontok, helyszínek, módszerek, tanácsok/;

Gyógyító gombák című sorozat 23. rész: Kiegészítések, újdonságok;

Rendszeres gombaismeret, diavetítéssel, 3. rész /Várhidy Zsuzsanna/;

5./ 2005. május 17. Gombászati érdekességek 25. rész: Radioaktív gombák;

Gombák az irodalomban 13. rész: Günter Grass: Az én évszázadom;

Rendszeres gombaismeret, diavetítéssel, 4. rész /Várhidy Zsuzsanna/;

6./ 2005. június 21. Gombák az irodalomban 14. rész: Elek Ignác: Szagok könyve;

Régi gombakönyvek mai szemmel 3. rész: Bernátsky Jenő: Az ehető gombák...1921;

Rendszeres gombaismeret, diavetítéssel, 5. rész /Várhidy Zsuzsanna/;

A névvel nem jelzett témák előadója a kör vezetője.

A fenti rendezvényeink nyíltak, azokon vendégeket is szívesen látunk. A programban változások lehetnek. Kérem, kísérjék figyelemmel a rendezvényeinket, többszöri távollétük esetén érdeklődjenek az esetleges változásokról. Április második felétől indulnak majd a gombaismertető és gyűjtőtúráink. Ennek programját az áprilisi rendezvényünkön tesszük közzé, illetve osztjuk ki azt írásos formában.

 

A SZERKESZTŐ MEGJEGYZÉSE: A közölt anyag a Székesfehérvári Gombászok Baráti Köre által 20.sz.Gombászati füzetek néven készített összeállítás néhány pontjának teljes szövegét tartalmazza, melyet Dr. Dravecz Tibor hozzájárulásával tettünk közzé.